Privatlivspolitik for Dronning Louises Jazzklub

Jazzklubbens dataansvar.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun indsamler og behandler personoplysninger, der er relevante for klubbens drift.

Vi sletter dine oplysninger på anmodning eller når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige.

Dronning Louises Jazzklub er dataansvarlig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontantperson: Grethe Erichsen Johnsen
Adresse: Lærke Dahls Alle 4, 5250 Odense SV
Telefon: 20 86 59 33
Mail: grethe.e.johnsen@live.dk
Website: www.jazzklubben-esbjerg.dk

Behandling af personoplysninger.

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon, mail samt indmeldelsesdato.

Der registreres ikke personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse.

            Oplysninger om medlemmer med særlige opgaver eller tillidshverv er de samme som medlemsoplysninger.

Vi får oplysningerne fra dig selv, hvilket betyder at du har givet samtykke.

Vores formål med behandling af dine personoplysninger.

Vi  behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund, hvilket er at opfylde forpligtelserne i forhold til dit medlemskab.

Formålene:
1. Vi behandler medlemsoplysninger for at kunne gennemføre almindelig medlemshåndtering som  kommunikation, kontingentopkrævning og adgang til arrangementer.

 1. Vi behandler oplysninger om medlemmer med særlige opgaver for at kunne opfylde de forpligtelser vi har overfor hinanden i relation til din særlige opgave.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål:

 • For at kunne håndtere dine medlemsrettigheder korrekt, fx i forhold til generalforsamlingen.
 • For at kunne håndhæve dine medlemsforpligtelser korrekt, fx i forhold til kontingentbetaling.
 • For at kunne afholde sociale arrangementer, fester mv. – herunder invitere hertil på mail, sms eller telefon.
 • For at kunne vise indholdet og ånden i vores klubliv til udenforstående – herunder offentliggøre situationsbilleder der illustrerer aktiviteten desuagtet at enkeltpersoner vil kunne genkendes herpå.

Videregivelse af dine personoplysninger

 • Vi videregiver ikke dine personoplysninger.

Bevaring og sletning af dine personoplysninger

 1. Medlemmer:
  1. Vi opbevarer dine personoplysninger indtil du anmoder om at få dem slettet og senest et år efter det kalenderår, hvor du har meldt dig ud af klubben.
 2. Medlemmer med særlige opgaver: som medlemmer.

Dine rettigheder.

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data (retten til at indsigt i nærværende politik).
 • Retten til indsigt i dine egne personoplysninger (se hvad vi har registreret om dig).
 • Retten til berigtigelse.
 • Retten til sletning.
 • Retten til begrænsning af behandling.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Du kan finde kontaktoplysninger først i dette dokument.

Vær opmærksom på, at dine rettigheder ikke er ubetingede. Fx vil vi typisk have mere ret til at registrere dig end du har ret til at blive slettet så længe dit medlemskab af klubben består eller så længe du deltager i vores aktiviteter.

Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, vil vi hurtigst muligt tage stilling til, om vi finder der er et væsentligt og legalt hensyn i vores klubdrift der vejer tungere end din rettighed til rettelse eller sletning – og finder vi ikke sådan et hensyn vil vi gennemføre ændring eller sletning hurtigst muligt derefter.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, fx til Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Du kan se nederst i dokumentet, hvornår denne udgave senest er ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside og vil kunne fås i udskrift ved henvendelse til kontaktpersonen.

Behandlet og vedtaget af  bestyrelsen d. 25.februar 2020.

Sponsorer


Bliv medlem af Esbjerg City Jazzklub

og deltag i jazzarrangementerne på Dronning Louise i Esbjerg.

Jazzarrangementer i Esbjerg

Vi afholder 6 årlige jazzarrangementer i Esbjerg, Dronning Louise ved Torvet.


Copyright Ⓒ Esbjerg City Jazzklub - CVR. 40651683